Arkiva Autori: xhefi

Predikime e Filipianëve

Letra e apostullit Pal drejtuar Filipianëve është një libër në Dhjatën e re që është shumë e rëndësishme për jetën personale dhe gjithashtu për kishën. Kjo letër na inkurajon që të mund të jetojmë një jetë plot me përkushtim dhe e denjë për Shpëtimtarin tonë. Ne  kemi një seri predikimesh për letrën Filipianëve që predikon Xhefri. Ju mund ta dëgjoni këtu.

Filipianëve 1 1-11

Filipianeve Kap 1_1-11 - Geoff Townsend (Xhefi Taunzend)     

Filipianëve 1 12-18

Filipianeve 1_12-18 - Geoff Townsend (Xhefi Taunzend)     

Filipianëve 1 19-26

Filipianeve 1_19-26 - Geoff Townsend (Xhefi Taunzend)     

Filipianëve 1 27-30

Filipianeve 1_27-30 - Geoff Townsend (Xhefi Taunzend)     

Filipianëve 2 1-4

Filipianeve Kap 2_1-4 - Geoff Townsend (Xhefi Taunzend)     

Filipianëve 2 5-11

Filipianeve Kap 2_5-11 - Geoff Townsend (Xhefi Taunzend)     

 

Seri do të vazhdojë. Kthehuni këtu për vazhdimin.