Rreth nesh

Ne jemi një fondacion i cili është i përkushtuar të sigurojë për nevojat e komunitetit e njerëzve me aftësitë të kufizuara në shikim. Ne vijmë nga kishat ungjillore dhe duam t’i shërbejmë atyre.

  • Nevojat frymërore: Synimi ynë është përhapjen e ungjillit të Jezus Krishtit në komunitetin e verbër. Ne duam të mbështesim punën e kishave lokale duke siguruar mjetet për transmetimin e Fjalës së Perëndisë, Bibla. Duam të ndihmojmë njerëzit të verbër të integrohen në kishat ungjillore mbarë Shqipërisë si edhe të ndihmojmë ata me materialet ungjillizuese, dishepullizuese dhe për trajnimin e tyre për shërbesë.
  • Nevojat shoqërore: Qëllimi i fondacionit është për të ndihmuar njerëzit të verbër të integrohen në shoqërinë Shqiptare edhe të sensibilizojmë njerëzit për sfidat dhe nevojat që këtë kategori njerëzish përballen.
  • Nevojat ekonomike: Fondacioni ka edhe qëllimin të ndihmojë njerëzit me aftësitë të kufizuara në shikim të integrohen në tregun e punës dhe të bëjë jetën e tyre sa më të lehtë.

foto1